⚠️肉品來源公告⚠️

肉品來源公告 豬肉原產地:台灣 培根原產地:加拿大或台灣 德式香腸原產地:加拿大或台灣 生火腿原產地:西班牙 義式臘腸原產地:西班牙 #石壁家 #肉品來源公告

521 days ago